Privacy Policy Senast uppdaterad den 23 mars 2023. Verkningsdatum 23 mars 2023

Data B-Fix, OD Krooksgatan 19, Skane 25444, Sverige, e-post: info@bfix.se, telefon: +46734012131

om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (http://www.bfix.se). (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen avstå från att komma åt eller använda Tjänsten.

Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst utan förhandsmeddelande till dig och kommer att publicera den reviderade Integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter detta tidpunkt kommer att utgöra ditt samtycke till den reviderade Integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 1. Information Vi Samlar In:

  Vi kommer att samla in och behandla följande personliga information om dig:

  1. Namn
  2. Email
 2. Hur vi använder din information

  Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. Marknadsföring
  2. Skapa ett personligt konto
  3. Bearbetning av betalning.
  4. Riktad reklam

  Om vi vill använda din information för något annat syfte, kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke, och endast för det eller de syften du har gett ditt samtycke till, om vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

 3. Lagring av din information:

  Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton eller så länge som vi behöver den för att uppfylla syftena för vilka den samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, till exempel för bokföring / rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl, såsom genomförandet av rättsliga rättigheter, förebyggande av bedrägerier etc. Residual anonym information och aggregatinformation, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras obegränsat.

 4. Dina rätter:

  Beroende på tillämplig lagstiftning kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina data, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett oss för att behandla dina data, en rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@bfix.se. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lag.

  Du kan välja att inte ta emot direktmarknadsföring och profilering som vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på info@bfix.se.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller drar tillbaka samtycket att behandla den för de nödvändiga syftena, kan du inte kunna få åtkomst till eller använda tjänsterna för vilka din information efterfrågades.

 5. Cookies Etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa tekniker för spårning och dina val avseende dem, vänligen se vår Cookie Policy.
 6. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inhemska riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

 7. Klagomåls- / Dataskyddsombud:

  Om du har några frågor eller oro angående behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till vår klagomålsansvarige på Data B-Fix, OD Krooksgatan 19, e-post: info@bfix.se. Vi kommer att ta itu med dina frågor enligt tillämplig lag.